Author: Jiří Volný

Žádost OÚ Dobratice

Dobrý den všem naším příznivcům, a jsme rádi, že Vás není málo.

Jak jsme Vám slíbili nic před Vámi nebudeme tajit a budeme se na našich stránkách s Vámi dělit o své myšlenky, radosti i věci, které nám nejsou jedno. A měli bychom se jimi zabývat.

Dne 06.12.2021 náš spolek požádal zastupitele naší obce v čela s paní starostkou o příspěvek na činnost spolku z obecního rozpočtu. Tento příspěvek měl být využit k zajištění akcí pořádaných spolkem.

Dne 24.01.2022 nám naši páni zastupitelé sdělili, že na svém 36. zasedání dne 17.01.2022 projednali naši žádost a dokonce usnesením č. 36/9 ji zamítli, neboť neshledali konkrétní důvod, nutný k podpoře ze strany obce. Sdělení podepsala paní starostka.

Toto suché a příkré sdělení nás velmi překvapilo. Neshledali konkrétní důvod k podpoře. Ten byl přece jasný – činnost spolku, k pořádání akci apod. Asi naši rádoby konšelé vůbec neví co spolek dělá a že vůbec existuje. Oni ví jen o tom, že v obci jsou rybáři, včelaři, fotbal a hasiči. A těm podporu poskytuje. Proč ne křesťanskému spolku, který pořádá akce pro občany jako je ples, poutní odpoledne, turnaj starých pánů na konci roku, chystá se na turnaj v kopané v létě apod. Chystáme sv. Martina, jarmark.

Pokud na těchto akcích něco vyděláme, jsou to drobky, nikdy nezapomeneme podpořit restaurování jediných památek v obci a v okolí. Za tímto účelem jsme již poskytli finanční dary na obnovu Kostela sv. Filipa a Jakuba mladšího v Dobraticích, památkově chráněných oltářů a obrazů v tomto kostele, kapličky sv. Panny Marie ve Vojkovicích a jiných dalších.

Pozor my nechceme poukazovat na druhé. My plně souhlasíme s tím, aby byly obecním zastupitelstvem podporovány všechny spolky a dokonce si myslíme, že by to mohlo být ve větší míře a podstatně většími částkami. Vždyť je to pro lidi z obce, pro ty co je volili, nebo oni mocipáni jsou jako v Praze, držíce se hesla zvolte mne a pak mi dejte čtyři roky pokoj. To už tu bylo, a mnozí konšelé to pamatují.

Vadí nám, že na naše spolky se peníze nenajdou, ale naši podotýkám naši zastupitelé podporují vše možné v okolí, např. tím samým usnesením jako nás odpálili a nic nám nedali, dali dar nějakému Lesnímu klubu Jasánek na Krásné – ptáme se kolik tam asi chodí našich dětí, nebo to je osobní dar zastupitelů, tak ať jej dají ze svého a ne z rozpočtu obce. A takových rádoby darů je v každém zápisu o zasedání zastupitelstev zapsáno na desítky, řádově celkově za sta tisíce korun. Nebo Adámková vila cca 100.000,- Kč. Nebo Charita Místek, Záchranný spolek Bartošovice, atd.atd.

A jestli si páni konšelé s paní starostkou myslí, že si tohoto nevšímají i obyčejní lidé, tak aby se nedivili. Hned co zveřejnili zápis ze zasedání nám psali, proč to tak je, co za tím je, zášť, msta, nelibost, že fungujeme a dobře……..nevím…..hmm

Každý ať si udělá úsudek sám.

A jelikož my se jen tak nedáme, rozhodli jsme se podat žádost o podporu opakovaně. A to v lednu 2022 a jsme zvědavi. O této žádosti se má rozhodovat na zastupitelstvu obce dne 14.02.2022, tak si držme palce, a věřme v rozum našich nejlepších.