Historie spolku

Spolek jako takový byl založen v roce 2009 pod jiným názvem a to 1. SSK COMFORT DOBRATICE, jako tehdy ještě občanské zrušení a byl registrován v rejstříku Ministerstva vnitra ČR, podle tehdy platné právní úpravy. Byl založen především proto, že jsme museli reagovat na právní úpravu prodeje alkoholu na akcích pořádaných Římskokatolickou farností Dobratice, jako je Dobratická pouť, ples apod. Spolek byl v té době vlastně založen z důvodu, aby vytvářel materiální podmínky pro činnost křesťanské mládeže v oblasti kultury, sportu apod. A farnost, tedy přesněji p. farář, aby měl více času na duchovní oblast.

V roce 2014 došlo ke změně názvu na Křesťanský spolek Dobratice, z.s. a byly schváleny Valnou hromadou spolku stanovy tak jak to vyžaduje nový občanský zákoník. Tento spolek dále funguje na křesťanských základech, ale jeho snahou je co nejvíce se otevřít občanům, dětem a mládeži obcí Dobratic a Vojkovic. To se mu daří a to jak při organizací Společenských večírků lidí dobré vůle, Dobratické a Vojkovické pouti, Turnaje starých pánů v malé kopané, finanční podporou restaurování jediných kulturních památek v obci Dobratice v kostele Filipa a Jakuba v Dobraticích a kaple Panny Marie ve Vojkovicích, finanční podpora dětského pěveckého sboru a malých varhaníků, a mnoho dalších akcí.

V letošním roce došlo k ještě větší snaze sloužit a pracovat pro děti, mládež a občany obce Dobratic a proto spolek změnil název na DOBRATIČANé, z.s. Spolek bude dál pokračovat v pořádání akcí, v podpoře dětí a mládeže v jejich činnosti, jako je pěvecký sbor, malí varhaníci apod. Spolek nakoupil zařízení, které je schopen půjčit občanům k pořádání rodinných oslav jako je středně velký pártystan, výčepní zařízení, ohřívač jídla.

Spolek řídí pěti(5) členný výbor ve složení pp. Marek Puzoň, Miloš Klus, Ivan Paranec, Michal Birkáš a pí. Lucie Parancová. V čele výboru a spolku jako statutární orgán funguje předseda spolku a to je p. Marek Puzoň. Organizačními věcmi a výkonnou část podle pokynů výboru vykonává tajemník spolku, kterým byl výborem zvolen p. Dr. Jiří Volný a pokladnu má na starost pí. Lucie Parancová. Protokoly nejnovější systémy pro dozor nad novými protokoly jsou.

Výčet akcí, které spolek pořádá:

  1. Pořádáme „Přátelský večírek všech lidí dobré vůle“ – od roku 2014 a v roce 2023 to bude osmý (8) v pořadí. Z počátku se večírku zúčastnili především členové spolku z obcí Dobratice, Vojkovice, Lhoty apod. v počtu cca 60 osob. Večírky jsme pořádali v sále pohostinství na Šenku. Poslední ročníky je již účast hojná a z kapacitních důvodů jsme večírek pořádali v tělocvičně ZŠ a MŠ Dobratice.
  2. Vánoční turnaj „OLD BOYS CUP“ – uspořádali jsme dva ročníky a bohužel pandemie COVID 19 nám neumožnila pokračovat v letech 2020 a 2021, Těchto turnajů se účastnilo cca 8-10 družstev po 10 hráčích což je s pořadateli a hosty účastno cca 130 osob a to z okolních obcí, Slovenska a Polska.
  3. Jelikož jsme nemohli pořádat vánoční turnaj, rozhodli jsme se uspořádat turnaj „SUMMER OLD BOYS CUP 2022“ na konci června 2022 a to v areálu hřiště TJ Vojkovice. Účastnilo se 5 družstev, přítomno bylo cca 100 osob, byla to skvělá akce, vysoce hodnocena starostou obce Vojkovice p. Tesarčíkem, který vyslovil přání z tohoto turnaje udělat ve Vojkovicích pravidelnou akci každý rok.
  4. Po turnaji ve Vojkovicích byl „Velký letní karneval“ , který se až tak nevyvedl jak jsme předpokládali, no nic poučili jsme se a příště se vyvarujeme chyb
  5. Jsme s Římskokatolickou farností Dobratice pravidelným spolupořadatelem „DOBRATICKÉ POUTI“, kde se scházejí občané obce Dobratice a okolních obcí k oslavě patronů obce. Účast bývá hojná a akce je velmi dobře hodnocena.

Pravidelně se účastníme akcí pořádaných obcí:

  1. Především je to „Den Dobratic“ kde spolek od počátku jeho pořádání se aktivně podílí při pohoštění hostů a návštěvníků, koláče, guláš, bufet apod.
  2. Dále jsme se účastnili „Vánočního jarmarku“ 2019
  3. Pořádali jsme „Vánoční koncerty v kostele sv. Filipa a Jakuba v Dobraticích“